Sajtpress - Izrada sajtova i digitalni marketingUslovi korišćenja

 

Dobrodošli na Sajtpress!

Ovi uslovi i odredbe opisuju pravila i propise za korišćenje veb stranice Sajtpress, koja se nalazi na www.sajtpress.rs.

Pristupom ovoj veb stranici pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i odredbe. Nemojte nastaviti da koristite Sajtpress ako se ne slažete da preuzmete sve uslove i odredbe navedene na ovoj stranici.

Sledeća terminologija primenjuje se na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i Obaveštenje o odricanju odgovornosti i sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ se odnosi na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu veb stranicu i usklađena je sa odredbama i uslovima Kompanije. „Kompanija“, „Mi sami“, „Mi“, „Naši“ , odnosi se na našu kompaniju. „Stranka“, „Stranke“ ili „Mi“ se odnosi i na Klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja i preduzimanje procesa naše pomoći Klijentu na najprikladniji način u izričitu svrhu zadovoljenja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Kompanije, u skladu sa i podložno važećem zakonu Srbije. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih reči u jednini, množini, velikim slovima i/ili on/ona ili oni, uzima se kao zamenljiva i stoga se odnosi na istu.

Kolačići

Pristupanjem Sajtpress -u pristali ste da koristite kolačiće u skladu sa Politikom privatnosti Sajtpress -a.

Većina interaktivnih sajtova koristi kolačiće kako bi nam omogućili da dođemo do podataka korisnika za svaku posetu. Naša veb stranica koristi kolačiće kako bi omogućila funkcionalnost određenih delova veb stranica i kako bi olakšala samu upotrebu ljudima koji posećuju našu veb stranicu. Neki od naših pridruženih/reklamnih partnera takođe mogu koristiti kolačiće.

Licenca

Osim ako nije drugačije naznačeno, Sajtpress i/ili njegovi davaoci licence poseduju prava intelektualne svojine za sav materijal na Sajtpress -u. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Ovom sadržaju možete pristupiti sa Sajtpress -a za ličnu upotrebu pod ograničenjima navedenim u ovim odredbama i uslovima.

Ne smete da:

 • Ponovo objavite materijal sa Sajtpress -a;
 • Prodajete ili iznajmljujetete materijal od Sajtpress-a;
 • Reprodukujete, duplirate ili kopirate materijal sa Sajtpress -a;
 • Redistribuirate sadržaj sa Sajtpress -a.

Ovaj Ugovor počinje da teče od datuma objave stranice Uslovi korišćenja .

Delovi ove veb stranice nude mogućnost korisnicima da objavljuju i razmenjuju mišljenja i informacije u određenim oblastima veb stranice. Sajtpress će filtrirati i uređivati neprikladne komentare. Sajtpress objavljuje i pregleda komentare pre njihovog javnog objavljivanje na veb stranici. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja Sajtpress -a, njegovih agenata i/ili filijala. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osoba koja objavljuje svoje komentare na ovoj stranici. U meri u kojoj to dopuštaju važeći zakoni, Sajtpress neće biti odgovoran za Komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove nastale i/ili pretrpljene kao posledica bilo koje upotrebe i/ili objavljivanja i/ili pojavljivanja Komentara na ovom veb sajtu.

Sajtpress zadržava pravo nadgledanja svih komentara i uklanjanja svih komentara koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili uzrokovati kršenje ovih Uslova i odredbi.

Vi garantujete i zastupate da:

 • Imate pravo da objavljujete Komentare na našoj veb stranici i imate sve potrebne licence i saglasnosti za to;
 • Komentari ne zadiru u prava intelektualne svojine, uključujući, bez ograničenja, autorska prava, patente ili žigove trećih strana;
 • Komentari ne sadrže uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti;
 • Komentari se neće koristiti za traženje ili promociju poslovnih ponuda ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim dajete Sajtpress-u neisključivu licencu za korišćenje, reprodukovanje, uređivanje i ovlašćivanje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koji od vaših komentara u bilo kojim i svim oblicima, formatima ili medijima.

Hiperlinkovi na naš sadržaj

Sledeće organizacije se mogu povezati na našu veb stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Vladine agencije;
 • Pretraživači;
 • Novinske organizacije;
 • Distributeri mrežnih imenika mogu se povezati na našu veb stranicu na isti način na koji se povezuju na veb stranice drugih navedenih preduzeća;
 • Sistemski akreditovana preduzeća, osim prikupljanja neprofitnih organizacija, dobrotvornih trgovačkih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koja možda nemaju linkove do naše veb stranice.

Ove organizacije mogu da se povežu na našu početnu stranicu, publikacije ili druge informacije o veb lokaciji sve dok veza: (a) ni na koji način nije varljiva; (b) ne podrazumeva lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda i/ili usluga; i (c) se uklapa u kontekst sajta od strane koja povezuje.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahteve za povezivanje od sledećih vrsta organizacija:

 • opšte poznati izvori informacija o potrošačima i/ili poslovima;
 • dot.com sajtovi zajednice;
 • udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • mrežni distributeri imenika;
 • internet portali;
 • računovodstvene, advokatske i konsultantske kuće; i
 • obrazovne ustanove i trgovačka udruženja.

Odobrićemo zahteve za povezivanje od ovih organizacija ako odlučimo da: (a) nas link ne može diskreditovati  ni na koji način prema našim akreditovanim preduzećima; (b) organizacija nema negativne evidencije kod nas; (c) korist od vidljivosti hiperlinkova kompenzuje odsustvo Sajtpress -a; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija o resursima.

Ove organizacije se mogu povezivati na našu početnu stranicu sve dok veza: (a) ni na koji način nije varljiva; (b) ne podrazumeva lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda ili usluga; i (c) se uklapa u kontekst sajta strane koja povezuje.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u stavu 2 gore i želite da se povežete na našu veb stranicu, morate nas o tome obavestiti slanjem e-mail-a na Sajtpress. Molimo vas da navedete svoje ime, naziv vaše organizacije, podatke za kontakt, kao i URL vaše veb stranice, listu svih URL adresa sa kojih nameravate da se povežete na našu veb stranicu i listu URL adresa na našoj veb sajtu na koje želite link. Sačekajte 2-3 nedelje na odgovor.

Odobrene organizacije mogu se povezati hiperlinkovima na našu veb stranicu na sledeći način:

 • Korišćenjem našeg korporativnog naziva; ili
 • Korišćenjem jedinstvenog lokatora resursa koji je povezan sa; ili
 • Korišćenje bilo kog drugog opisa naše veb stranice koji je povezan sa tim ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na veb sajtu povezivača.

Za povezivanje u odsustvu ugovora o licenciranju žiga neće biti dozvoljena upotreba logotipa Sajtpress-a ili drugih umetničkih dela.

iFrames

Bez prethodnog odobrenja i pisane dozvole, ne možete stvarati okvire oko naših veb stranica koji na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled naše veb stranice.

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavi na vašoj veb stranici. Slažete se da ćete nas štititi i braniti od svih zahteva koji se pojavljuju na vašoj veb stranici. Na bilo kojoj veb stranici ne bi trebalo da se pojavljuju veze (linkovi) koje se mogu tumačiti kao klevetničke, nepristojne ili kriminalne ili da na drugi način krše i zagovaraju povredu prava trećih strana.

Vaša privatnost

Molimo pročitajte Politiku privatnosti

Zadržavanje prava

Zadržavamo pravo da zatražimo da uklonite sve veze ili bilo koju posebnu vezu na našu veb stranicu. Odobravate da na zahtev odmah uklonite sve veze ka našoj veb stranici. Takođe zadržavamo pravo da izmenimo ove uslove i odredbe i politiku povezivanja u bilo kom trenutku. Stalnim povezivanjem na našu veb stranicu, pristajete da budete vezani i da sledite ove uslove i odredbe povezivanja.

Uklanjanje veza sa naše veb stranice

Ako pronađete bilo koju vezu na našoj veb stranici koja je iz bilo kog razloga uvredljiva, slobodno nas kontaktirajte i obavestite nas u svakom trenutku. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje veza, ali nismo u obavezi da vam odgovorimo ili da vam odgovorimo direktno.

Ne garantujemo da su informacije na ovoj veb stranici tačne, ne garantujemo njihovu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da ćemo obezbediti da veb stranica ostane dostupna ili da se materijal na veb stranici ažurira.

Odricanje odgovornosti

U najvećoj mogućoj meri dopuštenoj važećim zakonom, isključujemo sve izjave, garancije i uslove koji se odnose na našu veb stranicu i upotrebu ove veb stranice. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće:

 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili lične povrede;
 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno lažno predstavljanje;
 • ograničite bilo koju od naših ili vaših obaveza na bilo koji način koji nije dozvoljen prema važećem zakonu; ili
 • isključiti bilo koju od naših ili vaših obaveza koje se ne mogu isključiti prema važećem zakonu.

Ograničenja i zabrane odgovornosti postavljena u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavu; i (b) reguliše sve obaveze koje proizilaze iz odricanja odgovornosti, uključujući obaveze nastale ugovorom, u deliktu i zbog kršenja zakonske obaveze.

sr_RSSR

Pin It on Pinterest

Call Now Button