IZBEGNITE OVE GREŠKE PRI IZRADI SAJTA I BIĆETE ISPRED 70% KONKURENCIJEPravilan dizajn sajta ima ogroman uticaj na korisničko iskustvo, na SEO i opšti uspeh sajta. U tom kontekstu, svaka greška u dizajnu može imati dalekosežne posledice, od gubitka posetilaca,...

nauči se več