kompleksni ekosistemi koji predviđaju, reaguju i evoluirajuKada se granice između tehnologije i ljudi sve više brišu, automatizacija se izdvaja kao važna snaga koja oblikuje način na koji brendovi komuniciraju. Ne radi se samo o robotima koji preuzimaju poslove; radi...

read more