PRE NEGO POČNETE DA PRATITE AKTIVNOSTI KORISNIKA, VAŽNO JE DA DEFINIŠETE CILJEVE PRAĆENJA. Praćenje aktivnosti korisnika na vašem sajtu pomoći će da razumete način na koji korisnici ostvaruju interakciju sa vašim sadržajem i uslugama. Ove informacije vam mogu...

read more